ChondroFiller liquid®

Unikátní matrixová technologie pro inovativní způsob aplikace implantátů chrupavky pomocí dvoukomorové injekční stříkačky.

ChondroFiller liquid je zdravotnický prostředek třídy III.

  • Bezbuněčný kolagenový skelet vyrobený z vysoce čistého nativního kolagenu typu I.
  • Unikátní, časově a nákladově efektivní aplikace
    pomocí dvoukomorové injekční stříkačky
  • Extrémně jednoduchá jednokroková manipulace, aplikace při artroskopii
  • Individuálně přizpůsobená, rozměrově stabilní výplň defektu
    při poškození chrupavky stupně III-IV
  • Připraveno k použití, není třeba fibrinové lepidlo ani mikrofraktury
Produkt Popis  Objednací kód
ChondroFiller liquid® Volumen 2,3 mL HCFL-23
ChondroFiller liquid® Volumen 1,5 mL HCFL-15
ChondroFiller liquid® Volumen 1,0 mL HCFL-10

ChondroFiller liquid® je ortobiologický  implantát chrupavky s jedinečnou, patentovanou technologií implantace. Tato účinná technika implantace bezbuněčné matrice umožňuje regeneraci a efektivní léčbu poranění chrupavky. Nákladově efektivní jednostupňový proces implantace pomocí inovativní dvoukomorové injekční stříkačky připravené k použití nabízí nejjednodušší manipulaci při artroskopické nebo minimálně invazivní chirurgická aplikaci.

ChondroFiller liquid® vytváří ochrannou strukturu, která je vhodná pro imigraci buněk a regeneraci chrupavky.
Aplikace kapalné chondroinduktivní matrice se děje přímo do léze chrupavky. Pro individuálního pacienta zde tak vznikne na míru rozměrově stabilní matrice implantátu.

ChondroFiller liquid® se používá k vyplnění a léčbě jasně ohraničeného poškození chrupavky v různých kloubech, jako jsou kyčelní, kolenní, kotníkové, ramenní a metatarsofalangeální klouby. Od roku 2014 byl ChondroFiller úspěšně implantován 10 000 pacientů
po celém světě.

Zdravotnický prostředek třídy III

Výrobce:
meidrix biomedicals GmbH
Schelztorstraße 54–56, D-73728 Esslingen
Deutschland

Distribuce:
LERAM pharmaceuticals s.r.o.,
Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno,
www.leram-pharma.cz

Následující informace jsou určeny výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že naplňujete zákonnou definici pojmu odborník.