intraartikulární injekce autologních
proteinů pro léčbu osteoartrózy

Sada nSTRIDE APS je zdravotnický prostředek.

Novinka
z ortobiologie!

Můžete léčit více než jen bolest, můžete léčit osteoartrózu.

Co to je nSTRIDE® Autologous Protein Solution?

Sada nSTRIDE Autologous Protein Solution (APS) je zdravotnický prostředek určený k ambulantní výrobě roztoku autologních proteinů z pacientovy krve k přímé injekční aplikaci do postiženého kloubu.

Roztok připravený sadou nSTRIDE® obsahuje vysokou koncentraci protizánětlivých cytokinů, které potlačí aktivitu zánětlivých cytokinů, ochrání tak buňky chrupavky a zpomalí progresi osteoartrózy.

nSTRIDE® APS obsahuje navíc i anabolické cytokiny, které stimulují růst buněk chrupavky.

Léčba je navržena jako ambulantně podávaná jednorázová injekce.

Léčba je vhodná pro nemocné s osteoartrózou mírného až středního stupně (I-III).

Jediná injekce sníží bolest kolena o 70 %
až po dobu 3 let!

Co potřebujete k výrobě autologní plasmy s vysokou koncentrací?

 • Sadu nSTRIDE® APS.
 • Centrifugu Zimmer Biomet (GPS centrifuga IEC nebo centrifuga společnosti Drucker Company).

Celé ošetření, včetně výroby roztoku trvá 30-40 minut.

 

Výsledky pre-klinických a klinických studií:

 • Léčba výrazně snižuje bolesti kolen způsobené osteoartritidou průměrně o 70 %. [1,2,3,4,6]
 • Léčba výrazně zlepšuje funkci kolenního kloubu. [1,2,3,4]
 • Léčba stimuluje proliferaci nových buněk chrupavky.[5]
 • Léčba blokuje destrukci chrupavky
  a zpomaluje její degradaci. [5]
 • Léčebný efekt jediné injekce přetrvává až tři roky. [6]

Roztok připravený sadou nSTRIDE® obsahuje vysokou koncentraci protizánětlivých a anabolických cytokinů.

Jaké látky obsahuje roztok připravený sadou nSTRIDE?

 

 • Vysoké hladiny protizánětlivých cytokinů IL-1ra, sIL-1R, sTNF-RI a sTNF-RII, které zabrání tvorbě zvýšeného množství zánětlivých proteinů IL-1 a TNF. Pomocí nastolení rovnováhy zánětlivých a protizánětlivých proteinů je zpomalena degenerace chrupavky.
 • Anabolické cytokiny včetně IGF-1 a TGF-ß1, které stimulují růst buněk chrupavky.
 • Protizánětlivé cytokiny i anabolické cytokiny se v roztoku vyrobeném pomocí nSTRIDE nacházejí v koncentracích výrazně nad úrovní, která se nachází v nativní plné krvi.

Aplikace nSTRIDE APS nastolí v kloubu rovnováhu, zpomalí degeneraci chrupavky a stimuluje růst buněk chrupavky.

 

Průměrné násobné zvýšení oproti plné krvi

Protizánětlivé cytokiny

IL-1ra 9,7 ×
sIL-1RII 2,9 ×
sTNF-RI 4,8 ×
sTNF-RII 4,7 ×

Anabolické cytokiny

IGF-1 6,1 ×
TGF-ß 9,9 ×
PDGF-AB 8,7 ×

Na www.leram-pharma.cz a zimmerbiomet.tv
najdete další informace a videa včetně postupu přípravy roztoku.

Literatura:

1. Kon E, Engebretsen L , Peter Verdonk P, Nehrer S and Filardo G. “Two-year Clinical Outcomes of An Autologous Protein Solution Injection For Knee Osteoarthritis.” ICRS 14th World Congress,presented 2018.

2. King W, van der Weegen W, Van Drumpt R, Soons H, Toler K, Woodell-May J, “White blood cell concentration correlates with increased concentrations ofIL-1ra and improvement in WOMAC pain scores in an open-label safety study of autologous protein solution.” Journal of Experimental Orthopaedics. 2016;3:9.

3. Kon E, A Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo [Saline]-Controlled Pilot Study of a Single, Intra-Articular Injection of Autologous Protein Solution in Patients with Osteoarthritis of the Knee. 2016. V1.0

4. Kon E, Engebretsen L , Peter Verdonk P, Nehrer S and Filardo G. “Two-year Clinical Outcomes of An Autologous Protein Solution Injection For Knee Osteoarthritis.” ICRS 14th World Congress, presented, 2018.

5. Matuska A, O’Shaughnessey KM, King WJ, Woodell-May JE. Autologous solution protects bovine cartilage explants from IL-1α and TNFα induced cartilage degradation. J Orthop Res 2013;31(12):1929-35.

6. A Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo [Saline]-Controlled Pilot Study of a Single, Intra-Articular Injection of Autologous Protein Solution in Patients with Osteoarthritis of the Knee. Clinical Investigation Report – 36 Month , APSS-33-00, Version 1.0. 14 January 2019.

Zdravotnický prostředek třídy IIb
CE 2797
Výrobce:
Zimmer Biomet Biologics

Distribuce:
LERAM pharmaceuticals s.r.o.,
Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno,
www.leram-pharma.cz

Následující informace jsou určeny výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že naplňujete zákonnou definici pojmu odborník.