Instruktážní videa

a návody

Problémem injekční aplikace může být přesnost a jistota aplikace do nitrokloubních prostor.  

Připravujeme pro vás instruktážní videa a návody aplikace hyaluronové kyseliny a krevní plasmy do kloubních dutin.  Pracujeme i na instruktážních videích, které ukazují správný postup výroby autologní krevní plazmy ve vaší ordinaci a postup při aplikaci kolagenových implantátů chrupavky během artroskopické operace.

Aplikace kyseliny hyaluronové do kyčle

Instruktážní video ukazuje aplikaci přípravku DUROLANE® do kyčelního kloubu pod ultrazvukovou kontrolou. Video přiravil Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc., místopředseda výboru České společnosti pro ultrazvuk v medicíně.

Aplikace kyseliny hyaluronové do malého kloubu

Instruktážní video ukazuje aplikaci přípravku DUROLANE SJ® do malého kloubu – léčba hallux rigidus. Video přiravil Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc., místopředseda výboru České společnosti pro ultrazvuk v medicíně.

Možnosti léčby

Durolane - silná a trvající úleva

Stabilizovaná jednorázová injekce kyseliny hyaluronové k léčbě malých i velkých kloubů.  Vyrobena technologií NASHA,  biologický poločas 32 dnů, extrémně vysoká molekulární hmotnost a analgetický efekt trvající až 12 měsíců.

Fermathron - zmírnění bolesti a ztuhlosti

Ke zmírnění bolesti a ztuhlosti kolenního, kyčelního, kotníkového a ramenního kloubu u pacientů se slabou až střední osteoartrózou v důsledku degenerativních a traumatických změn kloubu.