Instruktážní videa

a návody

Problémem injekční aplikace může být přesnost a jistota aplikace do nitrokloubních prostor.  

Připravujeme pro vás instruktážní videa a návody aplikace hyaluronové kyseliny a krevní plasmy do kloubních dutin a ukazující postup při aplikaci kolagenových implantátů chrupavky během artroskopické operace. Pracujeme i na instruktážních videích, které ukazují správný postup výroby autologní krevní plazmy ve vaší ordinaci.

Aplikace kyseliny hyaluronové do kyčle

Instruktážní video ukazuje aplikaci přípravku DUROLANE® do kyčelního kloubu pod ultrazvukovou kontrolou. Video přiravil Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc., místopředseda výboru České společnosti pro ultrazvuk v medicíně.

Aplikace kyseliny hyaluronové do malého kloubu

Instruktážní video ukazuje aplikaci přípravku DUROLANE SJ® do malého kloubu – léčba hallux rigidus. Video přiravil Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc., místopředseda výboru České společnosti pro ultrazvuk v medicíně.

Animace aplikace implantátu chrupavky

Instruktážní animované video ukazuje postup aplikace kolagenového implantátu chrupavky ChondroFiller liquid® během artroskopické operace.

Aplikace ChondroFiller liquid®

Instruktážní video a rozhovor s operatérem vysvětluje postup při aplikaci kolagenového implantátu chrupavky ChondroFiller liquid® během artroskopické operace.  

Možnosti léčby

Durolane - silná a trvající úleva

Stabilizovaná jednorázová injekce kyseliny hyaluronové k léčbě malých i velkých kloubů.  Vyrobena technologií NASHA,  biologický poločas 32 dnů, extrémně vysoká molekulární hmotnost a analgetický efekt trvající až 12 měsíců.

ChondroFiller liquid

ChondroFiller liquid® je ortobiologický implantát chrupavky s jedinečnou, patentovanou technologií implantace. Tato účinná technika implantace bezbuněčné
matrice umožňuje regeneraci a efektivní léčbu poranění chrupavky.

Následující informace jsou určeny výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že naplňujete zákonnou definici pojmu odborník.