Aplikace do kyčelního kloubu pod ultrazvukovou kontrolou

Jaké jsou výhody aplikace  kyseliny hyaluronové do kyčelního kloubu pod ultrazvukovou kontrolou? Jak postupovat? Podívejte se a přečtěte si.

Instruktážní video

Instruktážní video ukazuje aplikaci přípravku DUROLANE® do kyčelního kloubu pod ultrazvukovou kontrolou. Video přiravil Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc., místopředseda výboru České společnosti pro ultrazvuk v medicíně.

Praktická muskuloskeletální ultrasonografie

Další informace o možnostech ultrazvukového zobrazování pohybového aparátu, včetně ultrazvukové kontroly aplikace kyseliny hyaluronové, najdete v knize doc. MUDr. Luboše Hrazdiry, CSc. a kolektivu. Informace na  www.lhrazdira.eu/kniha

Ultrazvukové vyšetření a ošetření jako základní doplněk diagnostických i terapeutických algoritmů

Ultrazvukové  vyšetření a ošetření  v ambulanci ortopeda, revmatologa nebo chirurga by se mělo stát základním doplňkem diagnostických i terapeutických  algoritmů.  Ačkoli není ultrazvuk zdravotními pojišťovnami dostatečně doceněn, pacient rád investuje u lékaře, který tento výkon nemá nasmlouván, poplatek za zvýšení jistoty a kvality  svého ošetření.

Aplikace léčiva do kyčelního kloubu pod ultrazvukovou kontrolou.

Punkce kyčelního kloubu je sice standardním ortopedickým výkonem, ale pro problematickou jistotu správné intraartikulární centrace jehly je stále poměrně málo využíván.
Dříve byly punkční techniky z volné ruky užívány hlavně k evakuaci výpotku k odlehčení kloubu a k dalšímu bakteriologickému či cytologickému vyšetření . Ke zklidnění aseptických zánětů kyčelního kloubu zejména při artrotických pochodech se dominantně užívaly steroidní přípravky. Nyní s rozvojem viskosuplementačních roztoků zejména na basi hyaluronové kyseliny roste zájem pacientů i lékařů k aplikaci těchto látek do kyčelního kloubu.
Stálým problémem zůstává přesnost a jistota aplikace těchto látek do nitrokloubních prostor. Aplikace léčiva do kloubní dutiny z volné ruky tuto jistotu poskytnout nedokáže. Právě vzhledem k vysokému riziku extra- (para-) artikulární aplikace nelevného léčiva celá řada lékařů tuto možnost nevyužívá.

Novou cestu jednoznačně ukazuje aplikace léčiva do kyčelního kloubu pod ultrazvukovou kontrolou.

Ultrazvukové  vyšetření a ošetření  v ambulanci ortopeda, revmatologa nebo chirurga by se mělo stát základním doplňkem  diagnostických  i terapeutických  algoritmů. Ačkoli není ultrazvuk zdravotními pojišťovnami  dostatečně doceněn, pacient rád investuje   u lékaře (který tento výkon nemá nasmlouván) poplatek za zvýšení jistoty a kvality  svého ošetření .

Ultrazvukem  kyčelní kloub zachytíme velmi dobře i  u  obéznějších  pacientů, kde aplikace z volné ruky je ještě problematičtější.

 

Pozice ultrazvukové sondy

 

Ultrazvukovou sondu přikládáme ve směru krčku, kdy zachytíme okraj hlavice a kloubní plochy , na které navazuje krček, ke kterému se souběžně  přikládá kloubní pouzdro . Většinou  pouzdro konturuje  krček ve vzdálenosti 5-6 mm . Pokud  se pouzdro od krčku konvexně  odklání resp. je -li stranová vzdálenost kontury pouzdra větší než 2 mm  předpokládáme zmnožení nitrokloubní tekutiny. 

Postup cílené aplikace

Potřebujeme -li aplikovat  cíleně  účinnou látku do kloubu volíme právě tento řez ke kontrolované aplikaci. Postup  je  poměrně jednoduchý.  Změříme  kaliperem vzdálenost  kostěného  povrchu  od kožního v předpokládaném směru aplikačního kanálu  pro volbu vhodné délky jehly. Dále   postupujeme samozřejmě za aseptických  kautel.

Příprava aseptického povrchu sondy

Povrch sondy s gelem zajistíme vhodným  krytem který je možno desinfikovat (pryžový návlek, nikroténový sáček), nebo  použijeme speciální sterilní návlek (Safersonic).  Na kožní kryt pro zjednodušení a urychlení následné aplikace  je možno zaznačit pozici sondy před vlastní punkcí.

Dezinfekce kožního povrchu

Kůži desinfikujeme běžnými  prostředky s výhodou je použít gelové přípravky (Septoderm gel) k zajištění  dobré akustické vazby ultrazvukové sondy.

Vedení sondy a vlastní aplikace

Má-li přístroj aplikaci ke zvýraznění odrazu jehly je s výhodou  ji využít (  Needle Mate, needle vision, Superneedle,  needle enhancement …. ), není však nezbytně nutná.  Pozici sondy  nad  krčkem ( šikmý řez k podélné ose těla )  volíme tak aby  středová osa  dopadala  zhruba na střed krčku. Jehlu vedeme šikmo přísně v podélné ose  (rovině řezu) sondy  a za zanořujeme ji tak dlouho dokud nenarazíme hrotem jehly na pevný kostěný povrch. Potom aplikujeme dané léčivo.  Při aplikaci  hyaluronátů, které nejsou echokontrastní kontrolujeme  intraartikulární aplikaci sledováním odtlačování kloubního  pouzdra bolusem látky. Pokud přidáme  k viskosuplementaci malé množství steroidu ( Trispan, Depomedrol…) jehož krystaly jsou echokontrastní,   tak vidíme i světlý  obláček mezi kostěným povrchem krčku  a kloubním pouzdrem.

Demonstrace zákroku pacientovi na video-smyčce

Jakmile po ukončení výkonu zamrazíme UZ obraz, můžeme  pacientovi demonstrovat na  videosmyčce  (cineloop) vlastní zákrok stejně jako ho i uložit do dokumentace.

Metoda je bezpečná pro pacienta a zvyšuje nejen přesnost aplikace, ale zajišťuje adekvátní terapeutický efekt, stejně jako uspokojení participujících osob.

Hlavní benefity

aplikace látky do kyčelního kloubu pod ultrazvukovou kontrolou.

R

Přesnost aplikace

Nesrovnatelně vyšší přesnost ve srovnání s aplikací léčiva do kloubní dutiny z volné ruky.

R

Terapeutický efekt

Metoda zajišťuje adekvátní terapeutický efekt přesně cíleného léčiva. 

R

Bezpečnost

Metoda je pro pacienta bezpečná nejen tím, že zvyšuje přesnost aplikace.

R

Jistota i u obéznějších

Ultrazvukem kyčelní kloub zachytíme velmi dobře i u obézních pacientů, kde je aplikace z volné ruky ještě problematičtější.

Možnosti léčby

Durolane - silná a trvající úleva

Stabilizovaná jednorázová injekce kyseliny hyaluronové k léčbě malých i velkých kloubů.  Vyrobena technologií NASHA,  biologický poločas 32 dnů, extrémně vysoká molekulární hmotnost a analgetický efekt trvající až 12 měsíců.

Fermathron - zmírnění bolesti a ztuhlosti

Ke zmírnění bolesti a ztuhlosti kolenního, kyčelního, kotníkového a ramenního kloubu u pacientů se slabou až střední osteoartrózou v důsledku degenerativních a traumatických změn kloubu.