GPS III®

léčba pohybového systému plazmou bohatou na trombocyty

GPS III je zdravotnický prostředek třídy IIb.

První plazma L-PRP
s vysokým výnosem
v ČR

Pomáhá urychlit tělu vlastní přirozené hojení!


Co je GPS III® Platelet Concentration System?

GPS III je systém na obohacenou plazmu s vysokým výnosem. Použitím systému GPS III® Platelet Concentration System se centrifugací oddělí vlastní trombocyty pacienta do vysoce koncentrované formy a vzniká tak leukocyty obohacená plazma bohatá na trombocyty (L-PRP). Trombocyty hrají důležitou roli v procesu hojení zanícených nebo zraněných tkání, protože uvolňují růstové faktory, které stimulují růst buněk a tím obnovují poškozenou tkáň.

Získání obohacené plazmy

 • GPS III Sada pomáhá při separaci vlastních komponent pacientovy krve podle hustoty s použitím centrifugy značky ZimmerBiomet.
 • Odebírá se buď 54 ml krve, která se použije s 6 ml ACD-A, nebo 27 ml odebrané krve s 3 ml ACD-A (GPS III Sada Mini Platelet).
 • Centrifugací se koncentruje leukocyty obohacená plazma bohatá na krevní destičky (L-PRP).
 • Koncentrát destiček se odseparuje a je připraven k použití.

Použití obohacené L-PRP plazmy v ortopedii

 • L-PRP se aplikuje do úrazem nebo zánětem postižené oblasti, a to buď v ambulanci nebo během operace.
 • L-PRP GPS III může být použit ke zlepšení práce s kostními štěpy smíšením s autologním nebo  alogenním kostním štěpem před aplikací ortopedem na místo určení.
 • Aplikace plazmy bohaté na krevní destičky může pomoci při onemocnění tkání a kloubů, ale i při léčbě kostí, svalů, vazů a šlach.*

*Plazma bohatá na krevní destičky (PRP) připravená tímto
přístrojem nebyla hodnocena pro žádné klinické indikace.

Výhody léčebného postupu:

 • Jde o jednorázovou aplikaci.
 • Vysoká koncentrace růstových faktorů podporuje hojení a snižuje riziko pooperačních infekcí.[1,2]
 • Rychlejší zotavení po operaci. [3,4,5]
 • Snížení bolesti [6,7] a rychlejší návrat k plné aktivitě.

Vznik plazmy bohaté na trombocyty

Výsledná koncentrace L-PRP:

 • 90% obnovení dostupných trombocytů [2]
 • 9,3 násobné zvýšení počtu trombocytů oproti výchozí
  hodnotě [2]
 • 5 násobný nárůst leukocytů oproti výchozí hodnotě [2]
 • 6 ml autologního výstupu L-PRP [2]
 • 15 minutový odstřeďovací proces [2]

Plná krev obsahuje několik složek, které lze centrifugací koncentrovat tak, že vzniká tzv. „buffy coat“ vrstva, což je leukocyty bohacená plazma bohatá na trombocyty
(L-PRP). Použitím systému GPS III® Platelet Concentration System se oddělí trombocyty pacienta do vysoce koncentrované formy. Vlastní jemně vyladěný mechanismus bóje zachytí až 90 % dostupných trombocytů. Složky krve jsou rozděleny do jednotlivých prostorů pro snadné nalezení prostřednictvím označených portů.

Bezpečná a rychlá příprava v místě ošetření pacienta

zlomeniny ∙ operace páteře ∙ kostní štěpy ∙ kloubní náhrady [3]
∙ dekomprese ramene [2] ∙ ruptury šlach ∙ ACL ∙ tenisový loket ∙
chronická tendinopatie [7] ∙ Achillova šlacha a další

Literatura:

1. Khalafi RS, et al. Effect of platelet-rich plasma application on postoperative outcomes following a CABG. Presented at the 18th WCCTS Meeting in Kos, Greece, May 2008.

2. Everts PA, Devilee RJ, Brown MC, van EA, Oosterbos CJ, Stellenboom M et al. Exogenous Application of Platelet-L eukocyte Gel during Open Subacromial Decompression Contributes to Improved Patient Outcome. A Prospective Randomized Double-Blind Study. European Surgical Research. 2007. 40(2): 203-10, 2007.

3. Everts PA, Devilee RJ, Oosterbos CJ, Mahoney CB, Schattenkerk ME, Knape JT et al. Autologous platelet gel and fibrin sealant enhance the efficacy of total knee arthroplasty: improved range of motion, decreased length of stay and a reduced incidence of arthrofibrosis. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy. 15(7): 888-94, 2007.

4. Berghoff WJ, Pietrzak WS, Rhodes RD. Platelet-rich plasma application during closure following TKA: A retrospective study. Orthopedics. 29(7): 590-606, 2006.

5. Brady C, Vang S, Christensen K, Isler J, Vollstedt K, Holt D. Use of autologous platelet gel in bariatric surgery. Journal of Extra Corporeal Technology. 38(2): 161-4, 2006.

6. Fanning J, Murrain L, Flora R, Hutchings T, Johnson JM, Fenton BW. Phase I/II prospective trial of autologous platelet tissue graft in gynecologic surgery. Journal of Minimally Invasive Gynecology. 4(5): 633-7, 2007.

7. Mishra A, Pavelko T. Treatment of Chronic Elbow Tendinosis With Buffered Platelet-Rich Plasma. American Journal of Sports Medicine. 31(11): 1774-8, 2006.

Zdravotnický prostředek třídy IIb
CE 0086
Výrobce:
Zimmer Biomet Biologics

Distribuce:
LERAM pharmaceuticals s.r.o.,
Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno,
www.leram-pharma.cz

Následující informace jsou určeny výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že naplňujete zákonnou definici pojmu odborník.