Aplikace přípravku DUROLANE SJ® do malého kloubu – léčba hallux rigidus

Instruktážní video

Instruktážní video

Instruktážní video ukazuje aplikaci přípravku DUROLANE® do malého kloubu.  Video připravil Doc. MUDr. Luboš Hrazdíra, CSc., místopředseda výboru České společnosti pro ultrazvuk v medicíně.

Hallux rigidus

Hallux rigidus je degenerativní onemocnění základního článku palce. Artróza tohoto kloubu vede k zúžení kloubní štěrbiny, okrajovým nerovnostem, úbytku chrupavky a vzniku osteofytů, které následně brání v pohybu kloubu a způsobují bolest.

Léčba Hallux rigidus

Artrotické změny hallux rigidus je optimální ošetřit jednorázovou injekcí kyseliny hyaluronové pro malé klouby. DUROLANE SJ je určen k symptomatické léčbě lehké až střední osteoartritické bolesti kotníků, loktů, zápěstí, prstů na rukou a na nohou. K přesnosti a jistotě aplikace do malých kloubů pomáhá vyznačení přesného průběhu krevní štěrbiny pomocí ultrazvuku. 

Možnosti léčby

Durolane - silná a trvající úleva

Stabilizovaná jednorázová injekce kyseliny hyaluronové k léčbě malých i velkých kloubů.  Vyrobena technologií NASHA,  biologický poločas 32 dnů, extrémně vysoká molekulární hmotnost a analgetický efekt trvající až 12 měsíců.

Fermathron - zmírnění bolesti a ztuhlosti

Ke zmírnění bolesti a ztuhlosti kolenního, kyčelního, kotníkového a ramenního kloubu u pacientů se slabou až střední osteoartrózou v důsledku degenerativních a traumatických změn kloubu.