RECOVERTENDO

Pro úlevu od bolesti a k regeneraci při poranění měkkých tkání.

Recovertendo je zdravotnický prostředek třídy III.

Periartikulární injekce s obsahem biokompatibilní kyseliny hyaluronové BHA v komplexu se syntetickým tripeptidem kolagenu CTP

 • Stabilní a vysoce purifikovaná, speciálně technologicky upravená biokompatibilní kyselina hyaluronová BHA 20 mg/1 ml (2 %), která se měkké tkáni dobře přizpůsobí
 • Syntetický tripeptid kolagenu CTP 10 mg /1ml (1%) pro podporu nově vznikajících kolagenových řetězců

RECOVERTENDO CTP

PERIARTIKULÁRNÍ INJEKCE 2 v 1

INDIKACE

 • Ke zmírnění bolesti a ke zhojení poranění vazů a šlach kotníku, lokte a ramene

Dávkování a způsob podání:

 • Při poranění šlach a vazů při podvrtnutí či zranění kotníku
  1. injekce do 3 dnů (72 hodin), 2. injekce za 3 – 4 dny
  Periartikulární injekce by měly být aplikovány během jedné penetrace podél předního talofibulárního vazu s použitím klinických orientačních bodů. Injekce musí být aplikována ve více rovinách.
 • Při poranění šlach a vazů lokte
  1. Injekce, 2. injekce za 7 dní
  Periartikulární injekce by měly být aplikovány do laterálního a mediálního epikondylu. Pro podání jemnou palpací identifikujte nejcitlivější bod epikondylu. Umístěte jehlu pod úhlem 45 stupňů k bodu maximální bolesti laterálního epikondylu. Po vstupu do podkoží musí být jehla vedena rovnoběžně s kůží směrem k bodu maximální bolesti v oblasti epikondylu. Aplikujte 1/2 objemu při vytahování jehly zpět ke vstupnímu bodu, aniž byste se dostali ven z kůže. Otočte jehlu o 180 stupňů. Při vytažení jehly aplikujte zbývající objem.
 • Při poranění šlach a vazů ramene
  1. Injekce, 2. injekce za 14 dní
  Periartikulární injekce by měly být aplikovány do subakromiálního prostoru ramenního kloubu těsně nad šlachou.

Pro aplikaci se doporučuje použití dentální injekční jehly 27G.

Přípravek není hrazen zdravotní pojišťovnou. Přípravek Recovertendo je určen pro periartikulární aplikaci odborníkem. Zdravotnický prostředek třídy III. Pro plné znění návodu k užití navštivte webovou stránku 

Reference:

 1. Návod k užití přípravků Recovertendo.

Zdravotnický prostředek třídy III
Výrobce:
REGANEMED GmbH

Distribuce:
LERAM pharmaceuticals s.r.o.,
Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno,
www.leram-pharma.cz

Následující informace jsou určeny výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že naplňujete zákonnou definici pojmu odborník.