Zlatý standard léčby osteoartrózy

Kyselina hyaluronová

Jak vybrat správnou injekční léčbu kyselinou hyaluronovou

Nejsou všechny stejné!

Proč podávat u osteoartrózy intra-artikulární injekci s obsahem kyseliny hyaluronové?

  • HA je komponent synoviální tekutiny, která usnadňuje lubrikaci a absorpci nárazů.
  • HA potlačuje zánětlivé spouštěče jako cytokiny, prostaglandiny a oxid dusnatý.
  • Významné je, že osteoartritidu doprovází mnoho změn HA – snížení její molekulární hmotnosti a koncentrace synoviální tekutiny.
  • Doplnění HA obnovuje homeostázu kloubů a její protizánětlivé vlastnosti působí jako lokální tlumení bolesti.

Prof. C Niek van Dijk

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.: Hyaluronová kyselina v ortopedii -farmakologický profil. Záznam přednášky, XXIV. Národní kongres ČSOT, 2020.

Na co se ptát při výběru HA?

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. odpovídá na otázku

Na co se máme zeptat, když nám někdo nabízí kyselinu hyaluronovou?„.

Otázka padla v diskusi na XXIV. Národním kongresu ČSOT.

t

Molekulární hmotnost a biologický poločas

Nízkomolekulární HA mají 90 kDa a poločas eliminace mají cca 10 hodin, vysokomolekulární HA mají 6 000 kDa a v kloubní štěrbině vydrží cca 13 hodin. HA vyrobená pomocí technologie NASHA má poločas eliminace až 32 dnů.

t

Počet aplikací

Ptejte se kolik, je třeba aplikací kyseliny hyaluronové, než dojde u pacienta k úlevě.  

t

Čistota, snášenlivost a bezpečnost

Ptejte se na stupeň čistoty přirozené kyseliny hyaluronové. Nejvyšší čistota znamená i velmi dobrou snášenlivost a bezpečí pro pacienta.

t

Délka efektu

Délka analgetického efektu se u jednotlivých zdravotnických prostředků s kyselinou hyaluronovou výrazně liší a může být od od tří měsíců až po jeden rok (NASHA technologie). 

t

Klinické studie v impaktovaných časopisech

I když se jedná o zdravotnické prostředky, ptejte se, zda jsou tvrzení podložena  klinickými studiemi v impaktovaných časopisech, nejlépe evropské nebo americké provenience.

Možnosti léčby

Durolane - silná a trvající úleva

Stabilizovaná jednorázová injekce kyseliny hyaluronové k léčbě malých i velkých kloubů.  Vyrobena technologií NASHA,  biologický poločas 32 dnů, extrémně vysoká molekulární hmotnost a analgetický efekt trvající až 12 měsíců.

Recovertendo - pro úlevu od bolesti a regeneraci při poranění

Periartikulární injekce s obsahem biokompatibilní kyseliny hyaluronové BHA v komplexu se syntetickým tripeptidem kolagenu CTP.