FERMATHRON

Přípravky ke zmírnění bolesti
a ztuhlosti kloubů

Fermathron je zdravotnický prostředek třídy III

ZMÍRŇUJE BOLEST A ZTUHLOST KLOUBŮ *  ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK TŘÍDY III * PŘÍPRAVKY FERMATHRON JSOU ČÁSTEČNĚ HRAZENY ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ *

Fermathron je vysokomolekulární hyaluronát sodný určený pro intraartikulární aplikaci. Jsou chemicky identické s kyselinou hyaluronovou v lidském těle a proto jsou zcela biokompatibilní. Jenou ze základních vlastností hyaluronanu a jeho roztoků je jeho pseudoplastické chování. Při pomalém pohybu funguje jako lubrikant a při rychlém pohybu jako tlumič nárazů.

Přípravky Fermathron slouží ke zmírnění bolesti a ztuhlosti kolenního, kyčelního, kotníkového a ramenního kloubu u pacientů se slabou až střední osteoartritidou v důsledku degenerativních a traumatických změn synoviálního kloubu.

Fermathron®

Základní přípravek řady Fermathron obsahuje 1% roztok sterilního hyaluronátu sodného o hmotnosti 1 milion Daltonů. Obsahuje 20 mg HA v 2 ml předplněné injekční stříkačce. Jedná se o hyaluronát střední hmotnosti vhodný pro pacienty s nižším stupněm gonartrózy. Dávkování je1 injekce týdně do postiženého kloubu po dobu 3 týdnů.

Fermathron® plus

Fermathron Plus je pokračováním řady přípravků Fermathron. Jedná se čirý 1,5% roztok sterilního vysokomolekulárního hyaluronátu sodného o hmotnosti 2 miliony Daltonů. Obsahuje 30 mg HA v 2 ml předplněné injekční stříkačce pro jedno použití. Je určen pro pacienty s nižším až středním stupněm gonartrózy. Doporučené dávkování je jedna injekce týdně po dobu 3 týdnů.

Přípravky jsou určeny pro intraartikulární aplikaci odborníkem. Je potřeba se řídit pokyny uvedenými v příbalové informaci.

Zdravotnický prostředek třídy III
Výrobce:
Zimmer Biomet Biologics

Distribuce:
LERAM pharmaceuticals s.r.o.,
Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno,
www.leram-pharma.cz

Následující informace jsou určeny výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že naplňujete zákonnou definici pojmu odborník.