NOVÁ BIOLOGICKÁ LÉČBA ARTRÓZY
PROTEINY Z VAŠÍ VLASTNÍ KRVE!

Novinka
z ortobiologie!

Neléčíme jen bolest,
léčíme artrózu, která ji způsobuje!

Co to je nSTRIDE® Autologous Protein Solution?
Je to souprava, díky níž lékař vyrobí z Vaší krve proteinový roztok, který obsahuje vysokou koncentraci všech protizánětlivých proteinů, které potlačí zánět, a tak ochrání buňky chrupavky a zpomalí progresi osteoartrózy (artrózy) vašich kolenou.

Jak a kde ošetření probíhá?
• Ošetření probíhá v ambulanci vašeho ortopeda
• Lékař vám odebere z žíly na ruce 54 ml krve do sterilní
stříkačky.
• Z takto získané krve speciálním postupem získá 2-3 ml
proteinového roztoku, který vám vpíchne do vašeho
kolena.

Kolik vyžaduje ošetření času?
Celé ošetření trvá asi 30-40 minut

Jediná injekce sníží bolest kolena o 70 %
až po dobu 3 let! [6]

 

Pro koho je léčba vhodná?

Léčba je vhodná pro nemocné s artrózou kolena mírného až středního stupně.

O vhodnosti léčby právě pro vás rozhodne váš ortoped.

Doporučená cena této moderní biologické léčby, která je náročná na materiál a odbornost přípravy a aplikace je 24 900,- Kč. Léčba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 

Video, určené pacientům, vysvětluje, co to je nSTRIDE APS. Anglicky.

Výhody léčebného postupu:

  • Do Vašeho těla se nevpichuje žádná cizí látka, ale jen „hodné proteiny“ získané z vaší krve
  • Aplikace je jednorázová a ambulantní
  • Snížení bolesti kolena způsobené osteoartritidou o 70 % [1,2,3,4,6]
  • Výrazně zlepšuje funkci kolenního kloubu [1,2,3,4]
  • Stimuluje tvorbu nových buněk chrupavky [5]
  • Blokuje destrukci chrupavky a zpomaluje její degradaci [5]
  • Léčebný efekt jediné injekce přetrvává až tři roky! [6]

Osteoartritické koleno

Nerovnováha, která způsobuje
degeneraci chrupavky

V koleně postiženém osteoartritidou převažují zánětlivé cytokiny, tzv. „zlé“ proteiny (IL-1 a TNF), nad protizánětlivými cytokiny, tzv. “hodné“ proteiny (IL-1ra, sIL-1R, sTNF-RI a sTNF-RII), což způsobuje nerovnováhu vedoucí k bolesti kolene a degeneraci chrupavky.

Koleno po aplikaci nSTRIDE APS

Rovnováha odstranila bolest
a zpomalila degeneraci chrupavky

Aplikací nSTRIDE APS přidáváme vysoké hladiny „hodných“ proteinů (IL-1ra, sIL-1R, sTNFRI a sTNFRII), které zabrání působení zvýšeného množství „zlých“ zánětlivých proteinů (IL-1 a TNF), a tak nastaví v kloubu rovnováhu a zpomalí degeneraci chrupavky. Aplikací nSTRIDE APS přidáváme do kolena navíc i stavební růstové faktory (IGF-1 a TGF-ß1), které stimulují růst buněk  chrupavky a pomáhají obnovení funkce kloubu.

Podívejte se na videa na www.leram-pharma.cz

Literatura:

1. Kon E, Engebretsen L , Peter Verdonk P, Nehrer S and Filardo G. “Two-year Clinical Outcomes of An Autologous Protein Solution Injection For Knee Osteoarthritis.” ICRS 14th World Congress,presented 2018.

2. King W, van der Weegen W, Van Drumpt R, Soons H, Toler K, Woodell-May J, “White blood cell concentration correlates with increased concentrations ofIL-1ra and improvement in WOMAC pain scores in an open-label safety study of autologous protein solution.” Journal of Experimental Orthopaedics. 2016;3:9.

3. Kon E, A Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo [Saline]-Controlled Pilot Study of a Single, Intra-Articular Injection of Autologous Protein Solution in Patients with Osteoarthritis of the Knee. 2016. V1.0

4. Kon E, Engebretsen L , Peter Verdonk P, Nehrer S and Filardo G. “Two-year Clinical Outcomes of An Autologous Protein Solution Injection For Knee Osteoarthritis.” ICRS 14th World Congress, presented, 2018.

5. Matuska A, O’Shaughnessey KM, King WJ, Woodell-May JE. Autologous solution protects bovine cartilage explants from IL-1α and TNFα induced cartilage degradation. J Orthop Res 2013;31(12):1929-35.

6. A Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo [Saline]-Controlled Pilot Study of a Single, Intra-Articular Injection of Autologous Protein Solution in Patients with Osteoarthritis of the Knee. Clinical Investigation Report – 36 Month , APSS-33-00, Version 1.0. 14 January 2019.

Zdravotnický prostředek třídy IIb
CE 2797
Výrobce:
Zimmer Biomet Biologics

Distribuce:
LERAM pharmaceuticals s.r.o.,
Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno,
www.leram-pharma.cz